Dudince

Dudince patria k najmladším slovenským kúpeľným mestám. Nachádzajú sa v južnej častistredného Slovenska. Dudince sa nachádzajú v nadmorskej výške 140 m n.m., na upätí Krupinskej kotliny v okrese Krupina v trojuholníku Bratislava, Banská Bystrica, Budapešť v čistom životnom prostredí bez exhalátov priemyslu. Obec sa skladá z troch častí.

Najznámejšia je kúpeľná časť s hotelmi a kúpeľnými domami. Druhá časť obce tvorí klasická slovenská dedinka. Tretia časť – Merovce leží trochu bokom. Dobrá poloha a teplá stabilná klíma vytvárajú ideálne podmienky pre príjemný oddych. Podnebím patria medzi oblasti s typickou nížnoteplou klímou, s najväčším počtom slnečných dní v roku v Slovenskej republike. Sú ideálne miesto na rehabilitáciu a relaxáciu.

História Dudiniec

Kúpele Dudince sú významnou archeologickou lokalitou, kde rôzne nálezy od neolitu, cez mladšiu dobu kamennú, slovanské a veľkomoravské obdobie z 9. až 11. storočia svedčia o ich trvalom a historickom osídlení.

Jedná sa celkove o sedem objektov, z ktorých šesť je už v súčasnosti nečinných. Jediný živý objekt, travertínová terasa na brehu riečky Štiavnica, umožňuje pozorovať tvorbu krehkého porézneho pramenitu – travertínu. Najznámejším a najpútavejším útvarom sú takzvané Rímske kúpele (Močidlá) neďaleko miestneho amfiteátra. Sústavu Dudinských travertínov ďalej tvoria Kúpeľný prameň, Tatársky prameň, Hostečný prameň, Šípová ružička a Očný prameň.

viac o histórii ...

Liečebné metódy

Základom liečby v kúpeľoch Dudince je liečivá dudinská voda, ktorá patrí medzi najvzácnejšie na svete – podľa dostupných informácií sa voda podobného zloženia vyskytuje iba v Japonsku a v známych francúzskych kúpeľoch Vichy. Voda sa zohrieva pre individuálne vaňové kúpele na 34 až 37°C

Odborné analýzy túto vodu charakterizujú ako „prírodnú liečivú vysoko mineralizovanú vodu, uhličitú, sulfánová ,hydrogénuhličitanovo-chloridovú, sodno-vápennatú, sulfidickú, so zvýšeným obsahom fluoridov, lítia, bóru, vápnika a hydrogénuhličitanov, slabokyslú, veľmi nízko termálnu, hypotonickú“, s prirodzenou teplotou 27,2 °C a celkovou mineralizáciou 5 923 mg/l. Ojedinelou v celosvetovom meradle ju robí súčasný výskyt 1450 mg oxidu uhličitého a necelých 6 mg sírovodíka v jednom litri. Toto vzácne zloženie jej umožňuje liečiť ochorenia pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému, nervového systému či profesionálneho preťaženia nielen pre jednotlivo sa vyskytujúce diagnózy, ale aj ich kombináciu.

viac o liečebných metódachi ...
 

Indikácie

Kúpele Dudince sa špecializujú na liečbu týchto indikácií

Choroby pohybového ústrojenstva

 • reumatické ochorenia
 • Bechterevova choroba
 • zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice
 • bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva
 • poúrazové stavy pohybového ústrojenstva
 • stavy po ortopedických operáciách

Choroby obehového ústrojenstva

 • ischemická choroba srdca stabilizovaná
 • stavy po infarktoch myokardu, bypasoch a katetrových dilatáciách koronárnych ciev
 • stavy s vysokým krvným tlakom I. – III. štádia
 • stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev
 • stavy po operáciách na tepnách a žilách končatín

Nervové choroby

 • stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov
 • bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky alebo stavcov

Choroby z povolania

 • profesionálny stres
 • manažérske choroby
 • stavy psychosomatického vyčerpania

KONTRAINDIKÁCIE

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • klinické známky obehového zlyhania, malígna arhytmia
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie
 • epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy
 • alkoholizmus
 • závislosť na návykových látkach
 • inkontinencia moču a stolice
 • tehotenstvo