Prichádzate k nám ako zákazníci
a odchádzate ako priatelia

Dudince

Dudince patria k najmladším slovenským kúpeľným mestám. Nachádzajú sa v južnej častistredného Slovenska. Dudince sa nachádzajú v nadmorskej výške 140 m n.m., na upätí Krupinskej kotliny v okrese Krupina v trojuholníku Bratislava, Banská Bystrica, Budapešť v čistom životnom prostredí bez exhalátov priemyslu. Obec sa skladá z troch častí.

Najznámejšia je kúpeľná časť s hotelmi a kúpeľnými domami. Druhá časť obce tvorí klasická slovenská dedinka. Tretia časť – Merovce leží trochu bokom. Dobrá poloha a teplá stabilná klíma vytvárajú ideálne podmienky pre príjemný oddych. Podnebím patria medzi oblasti s typickou nížnoteplou klímou, s najväčším počtom slnečných dní v roku v Slovenskej republike. Sú ideálne miesto na rehabilitáciu a relaxáciu.

História Dudiniec

Kúpele Dudince sú významnou archeologickou lokalitou, kde rôzne nálezy od neolitu, cez mladšiu dobu kamennú, slovanské a veľkomoravské obdobie z 9. až 11. storočia svedčia o ich trvalom a historickom osídlení.

Jedná sa celkove o sedem objektov, z ktorých šesť je už v súčasnosti nečinných. Jediný živý objekt, travertínová terasa na brehu riečky Štiavnica, umožňuje pozorovať tvorbu krehkého porézneho pramenitu – travertínu. Najznámejším a najpútavejším útvarom sú takzvané Rímske kúpele (Močidlá) neďaleko miestneho amfiteátra. Sústavu Dudinských travertínov ďalej tvoria Kúpeľný prameň, Tatársky prameň, Hostečný prameň, Šípová ružička a Očný prameň.

viac o histórii ...

 Dudince sa často spomínajú aj v súvislosti s tzv. rímskymi kúpeľami, ktorých názov sa odvodzuje od nálezov rímskej keramiky a mincí z obdobia cisára Nera a cisára Antónia Pia v okolí Dudiniec.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1284, kde sa kúpele Dudince prvýkrát spomínajú ako „Dyud“. Ich pomenovanie poukazuje na to, že bolo asi odvodené od mena „Duda“, čo bol pravdepodobne majiteľ majetkov v ich okolí.

Hoci účinky dudinskej liečivej minerálnej vody sú známe údajne už z čias pobytu Rimanov na našom území, z pohľadu rozvoja komplexnej kúpeľnej starostlivosti kúpele Dudince označujeme za„najmladšie kúpeľné mesto na Slovensku“. Zachovali sa aj údaje z roku 1301, v ktorých sa už opisuje využitie minerálnych vôd aj na hospodárske účely.

Dudinské minerálne vody po prvý raz písomne oficiálne spomína profesor Henrich Johan von Crantz v roku 1777 v diele o zdravotnýchprameňoch, kde ich uvádza ako teplé liečivé pramene Gyogy. Okolo roku 1890 prišli skúmať dudinské pramene odborníci Viedenského zemepisného ústavu a po nich pracovníci Banského geologického ústavu. Na základe týchto výskumov vyšiel dekrét z 23.1.1894, ktorým sa dudinské minerálne vody úradne uznávajú za liečivé a terén okolo kopca Gestenec sa stáva chráneným pásmom.

Po úradnom uznaní sa stala dudinská voda vzácnejšou a začala sa používať aj na pitné kúry, napríklad pri žalúdočnej kyseline, pri poruchách tlaku, no aj ako stolová voda, predávala sa tiež v obchodoch. Fľaše s vodou v osobitných debnách sa vozili na furmanských vozoch do Komárna a odtiaľ riečnymi loďami do morských prístavov, aby mohli byť dopravené až do Ameriky.

Prvý otvorený kúpeľ vo východnej pramennej sústave dal postaviť v r. 1900 vlastník prameňov Hugo Oberndorff. Kúpeľ slúžil jeho rodine a jeho priateľom, zanikol v r. 1935. V západnej pramennej sústave bol už dávnejšie známy silne zapáchajúci prameň zvaný Smradľavý neskoršie premenovaný na Malý kúpeľný. Tento prvý kúpeľ v západnej pramennej sústave dal postaviť v r. 1907 nájomca prameňov Filip Gutmann a spol. Kúpeľ bol vykresaný do travertína pri východnom úpätí kúpeľnej kopy. Po Filipovi Gutmannovi, od r. 1916, bol nájomcom prameňov i kúpeľa Koloman Brázzay z Budapešti. K.Brázzay na jar r.1918 urobil vrt dnešnom kúpeľnom bazéne, ktorý nazval Veľký kúpeľný. K.Brázzay obhospodaroval pramene a kúpeľ aj po vzniku Československej republiky až do roku 1921 prostredníctvom správcov.

Keď nájom prestal vynášať, v roku 1921 všetky nájomné práva, ktoré mal na 51 rokov od grófa H. Oberndorffa, odovzdal Júliusovi Unterbergerovi, obchodníkovi zo Šiah. Tento bol nájomcom prameňov i kúpeľov až do 2.novembra 1938, do tzv. „viedenskej arbitráže“, kedy Dudince zostali na Slovensku a Šahy pripadli Maďarsku. Cez vojnu boli kúpele značne poškodené. Po vojne bolo celé zariadenie kúpeľov obnovené.

Po znárodnení r. 1948 čiastočne ožila aj nová výstavba účelových objektov. V rokoch 1957-1958 postavili terajšiu murovanú vstupnú budovu na otvorené kúpalisko a predĺžili väčší bazén. Malý bazén (Kis Búdôs) zrušili. V rokoch 1953-1956 sa uskutočnil hydrogeologický prieskum s cieľom získať výdatnejší zdroj prírodnej minerálne liečivej vody. V západnej pramennej skupine vrtom S-3 sa získal výdatný zdroj prírodnej minerálnej liečivej vody.

Liečebné metódy

Základom liečby v kúpeľoch Dudince je liečivá dudinská voda, ktorá patrí medzi najvzácnejšie na svete – podľa dostupných informácií sa voda podobného zloženia vyskytuje iba v Japonsku a v známych francúzskych kúpeľoch Vichy. Voda sa zohrieva pre individuálne vaňové kúpele na 34 až 37°C

Odborné analýzy túto vodu charakterizujú ako „prírodnú liečivú vysoko mineralizovanú vodu, uhličitú, sulfánová ,hydrogénuhličitanovo-chloridovú, sodno-vápennatú, sulfidickú, so zvýšeným obsahom fluoridov, lítia, bóru, vápnika a hydrogénuhličitanov, slabokyslú, veľmi nízko termálnu, hypotonickú“, s prirodzenou teplotou 27,2 °C a celkovou mineralizáciou 5 923 mg/l. Ojedinelou v celosvetovom meradle ju robí súčasný výskyt 1450 mg oxidu uhličitého a necelých 6 mg sírovodíka v jednom litri. Toto vzácne zloženie jej umožňuje liečiť ochorenia pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému, nervového systému či profesionálneho preťaženia nielen pre jednotlivo sa vyskytujúce diagnózy, ale aj ich kombináciu.

viac o liečebných metódachi ...

VODOLIEČBA

 • perličkový kúpeľ – je tonizujúca ukľudňujúca procedúra s teplotou kúpeľa medzi 36-37°C
 • perličkový kúpeľ s prísadou – najčastejšie používané prísady: eukalyptová, harmančeková, levanduľová, ľubovníková, alpinol, melted ice, bellissima
 • škótske streky – vyznačuje sa striedavou aplikáciou prúdov teplej a studenej vody
 • striedavý šliapací kúpeľ – používajú sa pri ňom dve malé vaničky – jedna s teplou, druhá so studenou vodou
 • vírivý kúpeľ
 • podvodná masáž
 • minerálne kúpele

ELEKTROLIEČBA

 • interdia – jedná sa o aplikáciu galvanického a faradického alebo iného impulzného prúdu
 • phyaction – využitie rôznych druhov prúdov (nízko-, stredno-frekvenčný,…) s hĺbkovým efekt
 • rebox physio – je prenosný elektroterapeutický prístroj, ktorý obsahuje dve elektródy – jednu valcovú, ktorú drží klient v navlhčenej dlani, a druhú dotykovú, ktorú terapeut prikladá na liečené miesta v cca 20-30 bodoch
 • hydrogalvan – galvanizácia častí tela použitím vodných elektród
 • ultrazvuk – mikromasáž tkanív s ich súčasných prehrievaním
 • diadynamik – jednofázové alebo dvojfázové sínusové, jednosmerne upravené prúdy s nízkou intenzitou, rytmicky prerušované
 • magnetoterapia – spočíva v pôsobení umelého magnetického poľa určitých parametrov na ľudský organizmus

SVETLOLIEČBA

 • bioptron lampa – používa sa na uvoľnenie bolesti, pri natiahnutí alebo preťažení svalov, vyvrtnutiach, zlomeninách, pri reumatických bolestiach a ďalších diagnózach
 • infražiarič – jeho účinky sa viažu na viaceré reflexy a reakcie, ktoré sa počas vývoja človeka spojili s tepelnými podnetmi prírodných zdrojov (slnko, oheň, voda)
 • solux – procedúra má priaznivé účinky pri artrózach, artritídach, neuralgiách, sinusitíde, astme, bronchitíde, pri stavoch po vytrhnutí zuba a iných diagnózach

Ostatné procedúry:

 • parafínový zábal – jedna z foriem teploliečby, aplikuje na miesta s potrebou využitia liečivých účinkov tepla lokálne. Parafínový zábal sa prekrýva igelitom a flanelovou dekou.
 • manipulačná liečba – základom je röntgenové vyšetrenie chrbtice, ako aj dôkladné posúdenie kontraindikácií. Podstatou tejto procedúry sú rukou prevádzané hmaty s cieľom obnoviť porušenú funkciu
 • oxymat – je prístroj, pomocou ktorého sa klientom podáva tzv. kyslíková liečba
 • plynová injekcia – je podkožná aplikácia plynu – oxidu uhličitého tenkou ihlou
 • klasická masáž čiastočná – sústava masážnych hmatov
 • inhalácie – ich význam je najmä v tom, že umožňujú liečebne pôsobiť na dýchacie cesty
 • liečebný telocvik – individuálny, skupinový, s fit loptou

Indikácie

Kúpele Dudince sa špecializujú na liečbu týchto indikácií

Choroby pohybového ústrojenstva

 • reumatické ochorenia
 • Bechterevova choroba
 • zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice
 • bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva
 • poúrazové stavy pohybového ústrojenstva
 • stavy po ortopedických operáciách

Choroby obehového ústrojenstva

 • ischemická choroba srdca stabilizovaná
 • stavy po infarktoch myokardu, bypasoch a katetrových dilatáciách koronárnych ciev
 • stavy s vysokým krvným tlakom I. – III. štádia
 • stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev
 • stavy po operáciách na tepnách a žilách končatín

Nervové choroby

 • stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov
 • bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky alebo stavcov

Choroby z povolania

 • profesionálny stres
 • manažérske choroby
 • stavy psychosomatického vyčerpania

KONTRAINDIKÁCIE

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • klinické známky obehového zlyhania, malígna arhytmia
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie
 • epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy
 • alkoholizmus
 • závislosť na návykových látkach
 • inkontinencia moču a stolice
 • tehotenstvo